กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19474
  

             หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 44 /2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งประกวดเรื่องเล่าเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย.. (2016-09-14)
33
ประกาศฉบับที่ 43/2559 เรื่อง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดทำหนังสือยืนยันการถือหุ้น -หนี้-เงินฝาก.. (2016-09-06)
19
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯเรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสมทบ(คู่สมร.. (2016-09-05)
108
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯเรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ รอบที.. (2016-09-05)
36
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2016-08-31)
35
ประกาศ ฉบับที่ 42 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560.. (2016-08-31)
62
ประกาศ ฉบับที่ 41 เรื่อง เชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย.. (2016-08-31)
22
ประกาศ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560.. (2016-08-31)
27
ประกาศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2560.. (2016-08-31)
52
ประกาศ ฉบับที่ 38/2559 เรื่อง สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และสิทธิรับเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกสมทบ.. (2016-08-31)
49


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

วัน อาทิตย์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

 • รับมอบโล่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง "น้ำศักดิ์สิทธิ์" อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 • ศอ.10 อุบลฯ รับคณะนิเทศกรมอนามัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 7 ศูนย์วิชาการ ภาคตะวันอก เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
 • ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา วัดพรุทุ่งคอก (วัดทุ่งยอ)
 •    

  หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

  วัน อาทิตย์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

  ธนาคาร
  สาขา
  บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  402-1-40227-6
   
  ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  427-2-03515-2
   
  ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  020015422023
   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
  สหกรณ์การเกษตร
  ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  071-8-00811-9

    
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์
  3.75%
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
  4.00%
   
   
  เงินฝากประจำ
  ประจำ 3 เดือน
  4.00%
  ประจำ 6 เดือน
  4.50%
  ประจำ 12 เดือน
  5.00%
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
    
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
  สมทบ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
  ราชการ
  7.00%
    
    
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
  7.00%
    
  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.75%
   
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558


   
   
  ประมวลภาพการขอศึกษาดูงาน จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สุวรรณคูหา จำกัด
  วันที่ : 20 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2559
  วันที่ : 6 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  มอบทองคำหนัก 1 สลึง จากการเข้าร่วมกับโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559
  วันที่ : 10 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...
  ขอแสดงความเสียใจ กับคุณไพฑูรย์ วงค์สะอาด (พี่แดง) ที่สูญเสียคุณแม่ ขอดวงวิญญาณท่านสู่สุคติครับ
  วันที่ : 26 กรกฏาคม 2559 อ่านต่อ...
  มอบทองคำหนัก 1 สลึง จากการเข้าร่วมกับโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  วันที่ : 14 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ปี 2559
  วันที่ : 11 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ...

     
  เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
   
  บริการของสหกรณ์ฯ
   
   
  ช่องทางการติดต่อเรา
   Line ID :
   Tel.042-311048
   
   
  ที่อยู่สหกรณ์ฯ
   
  หน่วยงานเกี่ยวข้อง
   
   
    
    
  Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

  www.hnbpcoop.com