กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
117430
  

กำหนดการรับสมัครค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 สสธท. สวัสดิการล้านที่ 1

  

 

กำหนดการรับสมัครค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 กสธท. สวัสดิการล้านที่ 2

  


รับสมัครโครงการศึกษาดูงาน ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.2561


             หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 งวดที่ 2.. (2018-03-20)
6
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน.. (2018-03-20)
16
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ อนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบที่ 12-2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560.. (2018-03-09)
35
ประกาศ ฉบับที่ 9/2561 ผู้ได้รับรางวัลโครงการออมทรัพย์ ลุ้นโชคลุ้นทอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1.. (2018-02-23)
53
ประกาศ ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์.. (2018-02-16)
40
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เดือนมกราคม 2561.. (2018-02-01)
73
ประกาศ ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง ขอแจ้งรับเงินค่าหุ้นคืน.. (2018-01-30)
89
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 3/2561 ถึง 2/2562.. (2018-01-19)
59
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ เรื่อง รายชื่อที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก กสธท. รอบ10/2560 เดือนตุลาคม 2560.. (2018-01-19)
52
ประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฯ รายชื่อที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก กสธท. รอบ 9/2560 เดือนกันยายน 2560.. (2018-01-19)
48


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

วัน ศุกร์ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
หนองบัวลำภู
402-1-40227-6
 
ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
หนองบัวลำภู
427-2-03515-2
 
ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
หนองบัวลำภู
020015422023
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
ประเภทออมทรัพย์
หนองบัวลำภู
01-071-8-00811-9

  
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
3.25%
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
3.75%
 
 
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
3.50%
ประจำ 6 เดือน
4.00%
ประจำ 12 เดือน
4.50%
 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560
  
ดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
6.75%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
6.75%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
6.75%
เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
6.75%
เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
สมทบ
6.75%
เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
ราชการ
6.75%
เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ
6.00%
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
6.25%

 

  
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
6.50%
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
6.50%
  
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560


 
 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ประจำปี 2561
วันที่ : 11 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2561
วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ...
ประชุมทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
วันที่ : 2 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ...
ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงาน สอส.นภ.
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันที่ : 21 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "ไร่เมล่อนฟาร์มอุดรธานี"
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ...
เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี 2560
วันที่ : 17 กันยายน 2560 อ่านต่อ...

   
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
 
บริการของสหกรณ์ฯ
 
 
ช่องทางการติดต่อเรา
 Line ID :
 Tel.042-311048
 
 
ที่อยู่สหกรณ์ฯ
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 
 
  
  
Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com