กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
35896
  


กำหนดการรับสมัครสมาชิก ค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 กสธท. สวัสดิการล้านที่ 2

รายละเอียดการชำระเงินต่ออายุสมาชิก กองทุน กสธท.รายเก่าปี 2560

             หัวข้อ
ดู
ฉบับที่ 4 /2560 เรื่อง ประกาศหมายเลขคูปองลุ้นรางวัล ตามโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น–ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559.. (2016-10-20)
122
คำสั่ง ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.. (2016-10-18)
94
ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559.. (2016-10-18)
64
ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ.. (2016-10-18)
79
ประกาศ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน.. (2016-10-10)
49
ประกาศ ฉบับที่47/2559 เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2559.. (2016-10-04)
125
ประกาศ ฉบับที่ 46/2559 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจกา.. (2016-09-29)
109
ประกาศ ฉบับที่ 45/2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559.. (2016-09-29)
113
ประกาศ ฉบับที่ 44 /2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งประกวดเรื่องเล่าเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย.. (2016-09-14)
87
ประกาศฉบับที่ 43/2559 เรื่อง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดทำหนังสือยืนยันการถือหุ้น -หนี้-เงินฝาก.. (2016-09-06)
64


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

วัน จันทร์ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

  
  
  
  
ศููนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 รวมพลังถวายความภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off Exercise Day ตอบรับนโยบายรัฐบาล
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long term care เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดหลักสูตรการสื่อสาร เรื่อง เพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนระดับเพชรและยกระดับคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้สูงขึ้น
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)"
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการอบรม "การพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager"
 •    

  หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

  วัน จันทร์ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

  ธนาคาร
  สาขา
  บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  402-1-40227-6
   
  ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  427-2-03515-2
   
  ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  020015422023
   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
  สหกรณ์การเกษตร
  ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  01-071-8-00811-9

    
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์
  3.75%
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
  4.00%
   
   
  เงินฝากประจำ
  ประจำ 3 เดือน
  4.00%
  ประจำ 6 เดือน
  4.50%
  ประจำ 12 เดือน
  5.00%
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
    
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
  7.00%
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
  สมทบ
  7.00%
  เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
  ราชการ
  7.00%
    
    
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
  7.00%
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
  7.00%
    
  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.75%
   
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558


   
   
  ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
  วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ...
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2559 สหกรณ์เข้าพบ นพ.สสจ.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ
  วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
  วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  ประมวลภาพการขอศึกษาดูงาน จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สุวรรณคูหา จำกัด
  วันที่ : 20 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2559
  วันที่ : 6 กันยายน 2559 อ่านต่อ...
  มอบทองคำหนัก 1 สลึง จากการเข้าร่วมกับโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559
  วันที่ : 10 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ...
  ขอแสดงความเสียใจ กับคุณไพฑูรย์ วงค์สะอาด (พี่แดง) ที่สูญเสียคุณแม่ ขอดวงวิญญาณท่านสู่สุคติครับ
  วันที่ : 26 กรกฏาคม 2559 อ่านต่อ...
  มอบทองคำหนัก 1 สลึง จากการเข้าร่วมกับโครงการออมทรัพย์ ออมหุ้น – ออมเงินฝาก ลุ้นรับทองคำ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  วันที่ : 14 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ปี 2559
  วันที่ : 11 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ...

     
  เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
   
  บริการของสหกรณ์ฯ
   
   
  ช่องทางการติดต่อเรา
   Line ID :
   Tel.042-311048
   
   
  ที่อยู่สหกรณ์ฯ
   
  หน่วยงานเกี่ยวข้อง
   
   
    
    
  Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

  www.hnbpcoop.com