กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
87232
  


กำหนดการรับสมัครสมาชิก ค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 กสธท. สวัสดิการล้านที่ 2

             หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 44/2560 เรื่อง วิธีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิก.. (2017-10-17)
204
ประกาศ ฉบับที่ 43/2560 เรื่อง สิทธิของการสมัครสมาชิกหกรณ์.. (2017-10-17)
59
ประกาศ ฉบับที่ 42/2560 เรื่อง ปรับขั้นบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2017-10-17)
54
ประกาศ ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง ร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.. (2017-10-10)
74
ประกาศ ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.. (2017-10-10)
45
ประกาศ ฉบับที่ 37-3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น.. (2017-10-04)
66
ประกาศ ฉบับที่ 37-2/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่.. (2017-10-04)
95
ประกาศ ฉบับที่ 37-1/2560 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่.. (2017-10-04)
71
ประกาศ ฉบับที่ 39/2560 เรื่อง เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ.. (2017-10-04)
35
ประกาศ ฉบับที่ 38/2560 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน.. (2017-10-04)
22


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

วัน จันทร์ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

  
  
  
 • ศอ.7 อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี สำหรับครู ข
 • ศอ.7 รณรงค์ วันล้างมือโลก ปี 2560
 • ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2560
 • ศอ.7 รับเงินสนับสนุน จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
 •    

  หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

  วัน จันทร์ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

  ธนาคาร
  สาขา
  บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  402-1-40227-6
   
  ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  427-2-03515-2
   
  ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  020015422023
   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
  สหกรณ์การเกษตร
  ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  01-071-8-00811-9

    
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์
  3.25%
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
  3.75%
   
   
  เงินฝากประจำ
  ประจำ 3 เดือน
  3.50%
  ประจำ 6 เดือน
  4.00%
  ประจำ 12 เดือน
  4.50%
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560
    
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
  6.75%
  เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
  6.75%
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  6.75%
  เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
  6.75%
  เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
  สมทบ
  6.75%
  เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
  ราชการ
  6.75%
  เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ
  6.00%
  เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  6.25%

   

    
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
  6.50%
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
  6.50%
    
  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.25%
   
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560


   
   
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "ไร่เมล่อนฟาร์มอุดรธานี"
  วันที่ : 15 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ...
  เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
  วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี 2560
  วันที่ : 17 กันยายน 2560 อ่านต่อ...
  มอบทองคำแท้ให้แก่สมาชิก สอส.จังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ผู้โชคดี ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ฯ ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 59
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ท่านประธานสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติที่สันนิบาตสหกรณ์
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
  วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ...
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2559 สหกรณ์เข้าพบ นพ.สสจ.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ
  วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
  วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...

     
  เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
   
  บริการของสหกรณ์ฯ
   
   
  ช่องทางการติดต่อเรา
   Line ID :
   Tel.042-311048
   
   
  ที่อยู่สหกรณ์ฯ
   
  หน่วยงานเกี่ยวข้อง
   
   
    
    
  Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

  www.hnbpcoop.com