กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
97389
  


กำหนดการรับสมัครสมาชิก ค่าสมัครและระยะเวลาคุ้มครอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 กสธท. สวัสดิการล้านที่ 2

             หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แจ้งหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560.. (2017-12-14)
4
ประกาศ ฉบับที่ 4/2561 ขอความร่วมมือสมาชิกสมัครทำประกันคุ้มครองหนี้.. (2017-12-01)
34
ประกาศฉบับที่ 3/2561 กำหนดการยื่นกูู้ เงินกู้สามัญสวัสดิการ.. (2017-11-02)
170
ประกาศ ฉบับที่ 2/2561 การถือใช้ระเบียบใหม่ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.. (2017-11-02)
72
ประกาศ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติทำประกันกลุ่ม.. (2017-10-31)
79
ประกาศ ฉบับที่ 46/2560 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์.. (2017-10-31)
30
ประกาศ ฉบับที่ 45/2560 การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิก.. (2017-10-31)
43
ประกาศ ฉบับที่ 44/2560 เรื่อง วิธีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุมใหญ่ให้กับสมาชิก.. (2017-10-17)
268
ประกาศ ฉบับที่ 43/2560 เรื่อง สิทธิของการสมัครสมาชิกหกรณ์.. (2017-10-17)
90
ประกาศ ฉบับที่ 42/2560 เรื่อง ปรับขั้นบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2017-10-17)
94


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

วัน เสาร์ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

  
  
  
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research R2R)
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำสุขภาพในชุมชน จ.เชียงราย
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์ 1000แรกของชีวิต
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 2
 •    

  หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

  วัน เสาร์ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ธนาคาร
  สาขา
  บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  402-1-40227-6
   
  ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  427-2-03515-2
   
  ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  020015422023
   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
  สหกรณ์การเกษตร
  ประเภทออมทรัพย์
  หนองบัวลำภู
  01-071-8-00811-9

    
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์
  3.25%
  เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
  3.75%
   
   
  เงินฝากประจำ
  ประจำ 3 เดือน
  3.50%
  ประจำ 6 เดือน
  4.00%
  ประจำ 12 เดือน
  4.50%
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560
    
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
   
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
  6.75%
  เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
  6.75%
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  6.75%
  เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
  6.75%
  เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
  สมทบ
  6.75%
  เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
  ราชการ
  6.75%
  เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ
  6.00%
  เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  6.25%

   

    
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
  6.50%
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระดาษ
  6.50%
    
  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.25%
   
   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560


   
   
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "ไร่เมล่อนฟาร์มอุดรธานี"
  วันที่ : 15 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ...
  เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
  วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี 2560
  วันที่ : 17 กันยายน 2560 อ่านต่อ...
  มอบทองคำแท้ให้แก่สมาชิก สอส.จังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ผู้โชคดี ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ฯ ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 59
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ท่านประธานสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติที่สันนิบาตสหกรณ์
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
  ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
  วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ...
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2559 สหกรณ์เข้าพบ นพ.สสจ.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ
  วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...
  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560
  วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 อ่านต่อ...

     
  เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
   
  บริการของสหกรณ์ฯ
   
   
  ช่องทางการติดต่อเรา
   Line ID :
   Tel.042-311048
   
   
  ที่อยู่สหกรณ์ฯ
   
  หน่วยงานเกี่ยวข้อง
   
   
    
    
  Copy Right 2016. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

  www.hnbpcoop.com