กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
260152
  โครงการพัฒนาตัวแทนสมาชิก สอส.นภ. ประจำปี 2561 5 พฤษภาคม 2561

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนสมาชิก สอส.นภ. ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล หรือบริการต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสิ้น 117 คน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลุ่มภูทอง ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

หัวข้อกิจกรรม โครงการพัฒนาตัวแทนสมาชิก สอส.นภ. ประจำปี 2561
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com