กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
358397
  ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกประจำปี 2561 28 พฤษภาคม 2561

   เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกประจำปี 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด จังหวัดจันทบุรี โดยมีสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทั้งสิ้น 95 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด อย่างดียิ่ง

หัวข้อกิจกรรม ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิกประจำปี 2561
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com