กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
358395
  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต้นทุนการบริหารงานสหกรณ์ฯ 21 มิถุนายน 2561

   เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 25 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชุยภูมิ จำกัด ณ ร้านอาหารโสเจ๊ง จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต้นทุนการบริหารงานสหกรณ์ฯ
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com