กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
358405
  โครงการฉลาดรู้ทางการเงิน 11 สิงหาคม 2561

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ได้จัดโครงการฉลาดรู้ทางการเงิน เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ทางการเงิน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการการเงินไปใช้เพื่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก Money Coach นายจักพงษ์ เมษพันธุ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู โดยทีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง กว่า 200 คน

หัวข้อกิจกรรม โครงการฉลาดรู้ทางการเงิน
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com