จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
723655
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายศรายุทธ สมศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ท่าน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ซึ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระหว่างสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

หัวข้อกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 18 กันยายน 2563
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com