กระดานข่าวสาร
กระดานถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ
สวัสดิการและกองทุนต่างๆ
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
474313
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายศรายุทธ สมศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ท่าน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ซึ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระหว่างสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

หัวข้อกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 18 กันยายน 2563
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com