จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
723640
  ดร.ธานี ก่อบุญ บรรยาย"กลยุทธ์บริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง" 13 มกราคม 2564

   ดร.ธานี ก่อบุญ บรรยายความรู้ ในหัวข้อ "กลยุทธ์บริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง" แก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์

หัวข้อกิจกรรม ดร.ธานี ก่อบุญ บรรยาย"กลยุทธ์บริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง"
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com