จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
636547
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน 26 กรกฏาคม 2564

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น และร่วมวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ของสหกรณ์ เพื่อนำสู่การพัฒนาสหกรณ์ฯ ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานองค์กรให้สูงขึ้น

หัวข้อกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com