กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
358393
  ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 20 พฤศจิกายน 2559

   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมีความประสงค์จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการในสหกรณ์ฯ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการ เพื่อนำกลับมาพัฒนาระบบงานในสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ศึกษาดูงาน บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ การเงิน บัญชี สินเชื่อและงานสารบัญตลอดทั้ง การต้อนรับสมาชิก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป http://phsncoop.com

หัวข้อกิจกรรม ประมวลภาพศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย+
 
     
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com