สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
376166
 
             หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 35/2563 เรื่อง ผลการยื่นประมูลขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญปร.. (2020-09-28)
0
ประกาศ ฉบับที่ 34/2563 เรื่อง แจ้งงดให้บริการสมาชิก ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 .. (2020-09-28)
1
ประกาศ ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ขวัญ.. (2020-09-28)
1
ประกาศ ฉบับที่ 32/2563 เปิดรับสมัครขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สา.. (2020-09-18)
23
ประกาศ ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง เปิดประมูลขายสินค้าโดยผู้แทน.. (2020-09-18)
19
ประกาศ ฉบับที่ 30/2563 เรื่อง ขยายเวลาเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเ.. (2020-09-17)
20
ประกาศ ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง แบบแสดงความจานงขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และเบ.. (2020-09-02)
128
ประกาศ ฉบับที่ 28/2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ปร.. (2020-09-01)
42
ประกาศ ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้.. (2020-08-31)
41
ประกาศ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง เชิญบริษัทประกันเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ปร.. (2020-08-31)
38
ประกาศ ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์.. (2020-08-21)
30
ประกาศ ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564.. (2020-08-03)
63
ประกาศ ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2564.. (2020-08-03)
57
ประกาศ ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563.. (2020-07-30)
146
ประกาศ ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563.. (2020-07-30)
88
ประกาศ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง แจ้งประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563.. (2020-07-21)
37
ประกาศ ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง โครงการเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ฉบั.. (2020-06-25)
110
ประกาศ ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.. (2020-04-30)
133
ประกาศ ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.. (2020-04-30)
139
ประกาศ ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง แจ้งสมาชิกให้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์.. (2020-04-09)
147
ประกาศ ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิ.. (2020-03-30)
224
ประกาศ ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง พักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด-19.. (2020-03-26)
591
ประกาศ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเร.. (2020-03-19)
99
ประกาศ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง เลื่อนโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มร.. (2020-03-19)
91
ประกาศ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับ.. (2020-03-02)
97


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

วัน อังคารที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

 
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com