กระดานข่าวสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เพจแสดงความคิดเห็น
  
   
Login เข้าระบบ
  
  
  

 

  
   
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
329598
  
 
  

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

3.25%

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

3.75%

เงินฝากประจำ

ประจำ 3 เดือน

3.50%

ประจำ 6 เดือน

4.00%

ประจำ 12 เดือน

4.50%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560

  

ดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน

6.75%

เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน

6.75%

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

6.75%

เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ

6.75%

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ

6.75%

เงินกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการ

6.75%

เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ

6.00%

เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
6.25%
เงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
5.50%

เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

6.75%

 


  
 
 
 
 
 

© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com